Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Na zajęciach obowiązują zapisy !
Zajęcia odbywają się od min. 3 osób.
Zapisów dokonujemy:
  • W recepcji klubu
  • Telefonicznie
  • Poprzez wiadomości na FB i WWW
  • Poprzez dodanie komentarza.
Zapisy obowiązują nie później niż 3 godz. przed zajęciami. Rezygnacja z zajęć musi się odbyć nie później niż 3 godz, przed zajęciami. Jeśli dana osoba zapisze się, a nie odwoła zajęć, to:
  • W przypadku karnetu na wejścia będzie obciążona 1 wejściem z karnetu
  • W przypadku karnetu Open, skróceniem karnetu o 1 dzień,
  • W przypadku kart partnerskich (Multisport, FitProfit, OK System), obowiązuje kaucja 15 zł (równowartość wejścia), która będzie pobierana (kaucja jest zwrotna gdy uczestnik rezygnuje z dalszych zajęć)